Colombia – Huiselijk geweld neemt toe tijdens lockdown

29/04/20We vragen u om te bidden voor de duizenden vrouwen die in quarantaine leven met gewelddadige misbruikers. De Colombiaanse regering heeft van 24 maart tot 13 april een preventief en verplicht isolement afgekondigd voor alle Colombianen om de COVID-19 pandemie het hoofd te bieden. Deze quarantaine verhoogt het risico dat vrouwen die samenwonen met mishandelende partners leven, lopen. De V.N. waarschuwde dat het geweld tegen vrouwen zal toenemen en dat de autoriteiten speciale maatregelen moeten nemen om deze kwestie aan te pakken.  

Op 22 maart heeft de Territorial Agendas for Women, Peace, and Community (Territoriale Agenda’s voor Vrouwen, Vrede en Gemeenschap), een coalitie van organisaties waarvan CPT Colombia deel uitmaakt, deze verklaring afgelegd:  

Verzoek om preventieve, effectieve en reële aandacht voor gevallen van gendergerelateerd en huiselijk geweld in de huidige COVID-19-context in het district Barrancabermeja 

De vrouwenorganisaties die deel uitmaken van het regionale netwerk dat bekend staat als de Territorial Agendas for WomenPeaceand Community hebben de preventieve en beschermende maatregelen die zijn genomen om de COVID-19-pandemie aan te pakken, goedgekeurd en omarmd. Deze situatie is echter niet minder zorgwekkend dan de realiteit van gendergerelateerd geweld, waarbij het leven en het fysieke en emotionele welzijn van vrouwen nog steeds in gevaar zijn. Deze situatie vereist dat de bevoegde autoriteiten maatregelen nemen ten gunste van vrouwen.  

In een recente toespraak heeft de regiodirecteur voor vrouwenzaken voor Amerika en het Caribisch gebied, haar bezorgdheid geuit over de toename van gendergerelateerd geweld en huiselijk geweld, en aanbevolen om meer te investeren in preventie en vroegtijdige waarschuwingssystemen via vrouwenorganisaties aan de basis, die worden ondersteund door politieonderzoek. Dit is een volksgezondheidsprobleem dat kan leiden tot een groter aantal moorden op en geweld tegen vrouwen en meisjes. Dat bleek al op de eerste dag van preventieve social distancing; een jong meisje van zes jaar werd aangerand en een vrouw werd aangevallen door haar ex-partner. 

En het is heel goed mogelijk dat er meer gevallen zijn die ons onbekend zijn. Daarom verzoeken wij de districtsregering, de nationale politie en andere verwante instanties:  

  1. Te garanderen dat echte preventieve maatregelen worden aangenomen en dat effectieve zorg- en beschermingsmiddelen worden gerealiseerd op basis van empathie, institutionele samenwerking, snelheid en het voorkomen dat vrouwen opnieuw slachtoffer worden.  
  1. De gevallen die al bekend zijn in de gaten te houden, die zaken open te houden en de slachtoffers – inclusief degenen die onder politiebescherming staan en degenen voor wie beschermende maatregelen zijn aangevraagd – te beschermen.  
  1. Blijvende aandacht en passende sancties voor de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het in werking stellen van beveiligingsmaatregelen, maar die tekortschieten of juist te ver gaan in de uitvoering van hun functie.  
  1. Wij dringen er bij de regionale ombudsman en het bureau van de Colombiaanse procureur-generaal op aan dat zij het benodigde toezicht uitoefenen in het kader van hun institutionele taakstelling. 

Door ons werk als de Territorial Agendas for WomenPeaceand Community verbinden wij ons ertoe om klachten adequaat te onderzoeken en een systeem van vroegtijdige waarschuwingen in te stellen, deze onder de aandacht te brengen van de bevoegde autoriteiten en toezicht te houden op de uitvoering van Wet 1257 uit 2008, die gendergerelateerd geweld en discriminatie voorkomt en bestraft. 

Update 25 maart:  

Wij verwerpen de moord op Carlota Salinas, lid van het ondersteuningsteam van de Popular Women’s Organization (OFP) in de gemeente San Pablo, Bolívar.  
Onbekende personen kwamen naar haar huis, namen haar mee naar buiten en vermoordden haar een paar meter verderop. 
Haar laatste contact met de organisatie toont haar betrokkenheid, zusterschap en toewijding aan het leven: “Ik ben op straat aan het werk voor kwetsbare mensen, degenen die geen overheidsuitkering ontvangen, en vraag om bijdragen om hen levensmiddelen te geven”. 
Vandaag is er een gezin dat om haar rouwt, maar niet alleen geliefden hebben haar verloren. Als samenleving hebben we haar verloren, omdat we een waardevol persoon hebben verloren die voor haar gemeenschap werkte; we hebben meer mensen zoals haar nodig, maar ze vermoorden hen. 

Wij eisen gerechtigheid en een einde aan het geweld. 

Rust in vrede. 

Tags: , , ,

Facebook icon Twitter icon

Inschrijven nieuwsbrief

Reacties

Geef een reactie