Werken aan vrede 

Werken aan vrede heeft drie belangrijke werkgebieden: 

  • De vrede in jezelf: de bron kennen van waaruit je streven naar vrede wordt gevoed. Het gaat om de manier van kijken naar jezelf en naar anderen. Iedere “vijand” is een potentiele vriend. Zolang je geen vrede met jezelf hebt kan je die ook niet in en met anderen vinden.  
  • Vrede met de mensen om je heen, vrienden, kennissen, familie, partners, op je werk … Het gaat om de competenties (kennis, vaardigheden en houding|) die nodig zijn om de verbinding met anderen te bewaren én om zelf ook een rechtvaardig “deel” te krijgen. Dit gaat over geweldloze communicatie, mediation e.d. 
  • Vrede in de samenleving heeft te maken met het gedrag van groepen. Om een vrede bevorderende rol te kunnen spelen in  het gebied van groepsgedrag zijn speciale competenties nodig. De grootte van de groep speelt daarbij een rol. Alle vormen van media spelen bv. een rol bij beïnvloeding van zeer grote groepen. 

CPT huldigt de overtuiging dat op al deze gebieden actieve geweldloosheid de aangewezen weg is. Haar inspiratie komt uit de manier waarop CPT kijkt naar de geloofsverhalen en naar de geschiedenis 

Betrokken zijn bij CPT betekent het kiezen voor bovenstaande Weg naar Vrede. Het is een geloofsexperiment. Ook de weg naar vrede met gebruikmaking van geweld is een experiment. CPT kiest daar niet voor.  Zowel bij gebruik van geweld  als bij gebruik van geweldloze methoden wordt risico gelopen. (Denk aan o.a. Jezus, Gandhi en Martin Luther King: het kostte hen allen het leven. ) 

Meedoen aan CPT: 

  • Jezelf informeren door bijeenkomsten te bezoeken. 
  • Financieel bijdragen 
  • Doe mee aan CPT trainingen in geweldloosheid 
  • Neem deel aan een delegatie 
  • Word lid van een van de internationale teams, full-time, parttime of als reservist.  
  • Zoek manieren om vanuit Nederland een bijdrage te leveren aan vrede in conflictgebieden. Ook van veraf kan dat! 

Facebook icon Twitter icon