Wie zijn wij 

Sinds 2011 zijn we een officiele regiogroep van Christian Peacemaker Teams. De groep is samengesteld uit een coordinator, die met feedback van de supportgroep en ondersteuning van vrijwilligers in Nederland aan vrede werkt op basis van de missie, visie en waarden zoals CPT die heeft opgesteld.

Visie
Een wereld van gemeenschappen, die samen de verscheidenheid van de mensheid omarmen en rechtvaardig en vreedzaam leven met de hele schepping.

Missie
Bouwen aan partnerschappen om geweld en onderdrukking te transformeren.

Waarden
Christian Peacemaker Teams staat voor werk en relaties die;
– De aanwezigheid van geloof en spiritualiteit laten zien en respecteren,
– Initiatieven aan de basis versterken,
– Structuren van overheersing en onderdrukking transformeren,
– Creatieve geweldloosheid belichamen in bevrijdende liefde voor de gehele schepping.

Concreet houden de activiteiten in Nederland in:
– Het bevorderen van deelname aan delegaties naar verschillende CPT-Teams, door ondersteuning bij de voorbereiding en na terugkomst. Ook organiseren we laagdrempelige activiteiten in Nederland om de stap om mee te gaan met een delegatie minder groot te maken.
– De invloed die men vanuit Nederland heeft op de conflictgebieden helder voor te stellen en oplossingen aan te dragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van producten waar boeren in Colombia of Palestina onrechtmatig voor van hun land zijn verjaagd, of concessies van de overheid aan bedrijven die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen.
– Het netwerk dat bekend is met geweldloze inzet voor vrede uit te breiden en meer mensen te informeren en toe te rusten op het gebied van geweldloos vredeswerk.

Christian Peacemaker Teams – Nederland heeft als stichting een eigen rechtspersoonlijkheid. De stichting wordt gesteund door en werkt in nauwe verbondenheid met Stichting Doopsgezind WereldWerk, een ANBI-erkende hulpwerkorganisatie voor (nood)hulp, ontwikkelings- en vredesprojecten. Zie ook http://www.dgwereldwerk.nl/


Facebook icon Twitter icon