DonerenDonaties zijn noodzakelijk om ons werk te kunnen verrichten. Deze zijn van harte welkom op rekeningnummer NL11 TRIO 0379 2771 15 tnv st. Christian Peacemaker Teams-Nederland te Deventer. Wanneer u een specifiek project voor ogen heeft of een delegatiedeelnemer wil steunen dan verzoeken wij u dit in de opmerkingen te vermelden zodat wij kunnen zorgen dat het geld aankomt op de plaats die u voor ogen heeft.

Facebook icon Twitter icon