Internationaal 

De projecten van CPT zitten niet toevallig waar zij zitten. Wij werken bewust met lokale gemeenschappen om een door hen gewenste bijdrage aan vrede te leveren. Uiteraard zijn ook wij hierbij gelimiteerd door de kosten die een project met zich meebrengt.

Omdat wij alleen op uitnodiging van lokale groepen werken is het begin van een vruchtbare bodem voor ons werk al bij aanvang aanwezig. Het is belangrijk om dit blijvend te ondersteunen door in contact te blijven met de lokale gemeenschap en in te spelen op de lokale wensen en behoeften. Wij kiezen er bewust voor om niet op het hoofdkantoor een wiel in elkaar te zetten om er dan ter plekke achter te komen dat dit vierkant blijkt te zijn. De teams hebben een grote mate van autonomie. Zolang zij blijven werken vanuit de missie en visie van CPT doen zij alles wat nodig is om vrede en een geweldloze samenleving te bevorderen.

Deze werkwijze komt ook naar voren in de missie van CPT. Deze is geherformuleerd van “In de weg staan” naar “Bouwen aan partnerschappen om geweld en onderdrukking te transformeren”. Hoewel in de weg staan een prachtig statement is dat tegelijkertijd de link naar het Christendom “de weg” en het vredeswerk uitdrukt, dekt het de lading van onze werkzaamheden niet voldoende. Maar een erg klein deel van het werk van projecten bestaat uit het fysiek tussen de strijdende partijen staan. Veel vaker lopen wij mee met onderdrukten en vergroten wij voor hen de mogelijkheden hun verhaal naar buiten te brengen. Iemand die alleen maar in de weg staat, moet zich constant afvragen in wiens weg hij staat en of dat niet juist degene is die hij probeert te ondersteunen.

Facebook icon Twitter icon