Comité van aanbevelingFernando Enns

– Hoogleraar Doperse (Vredes-)theologie en ethiek aan de Vrije Universiteit/Doopsgezind Seminarium, Amsterdam
Aan de Vrije Universiteit leiden we studenten op tot ‘vredestichters’ binnen de masterspecialisatie ‘Peace, Trauma and Religion’. Vanaf het begin heeft het ‘Amsterdam Center for Religion and Peace & Justice Studies’, de initiatiefnemer van deze afstudeerrichting samengewerkt met CPT. Tijdens een studiereis naar Colombia in 2016 maakten we kennis met de CPT-delegatie aldaar en hebben we mogen ervaren hoe veel CPT ter plekke betekent voor bedreigde gemeenschappen in de binnenlanden van Colombia.

“CPT is het levende voorbeeld dat geweldloze strategieën een duurzame oplossing kunnen bieden voor langdurige gewelddadige conflicten. CPT laat zien dat geweldloosheid – we kunnen soms beter spreken van geweldloze weerbaarheid – als antwoord op structureel geweld beslist geen ‘softe’ benadering is. Wie mee wil draaien in een CPT team moet niet alleen stevig in zijn of haar schoenen staan, er hoort ook een degelijke voorbereiding bij nodig en je moet niet bang zijn uitgevallen. De werkwijze van CPT is duidelijk geworteld in de Bijbelse getuigenis aangaande Jezus van Nazareth. Wie zijn weg wil volgen weet dat dat niet altijd zonder consequenties zal blijven. CPT heeft het geloof en heeft de moed om die weg van geweldloosheid tegen alle geweld en verdrukking in te gaan.
CPT is een voorbeeld en inspiratiebron voor velen, omdat CPT blijft en volhoudt waar anderen afhaken. Voor het ‘Amsterdam Center for Religion and Peace & Justice Studies’ is CPT een bijzondere partner. Ervaren CPT’ers dragen middels gastcolleges bij aan ons programma – en studenten maken tijdens studiereizen en stages kennis met het werk van CPT. Wij zijn blij met de goede samenwerking.”

Harcourt Klinefelter

Ik ben ds. Harcourt “Harky” Klinefelter” Ik werkte met Dr. Martin Luther King in zijn organisatie, The Southern Christian Leadership Conference (SCLC), in de laatste 2 jaren van zijn leven als adjunct-directeur Public Relations en Media Director.
Sindsdien heb ik geprobeerd om de droom van dr. King een globale werkelijkheid te laten worden door geweldloosheidsopleidingen en acties in conflictsituaties te doen in Amerika en Europa.
Samen met mijn vrouw Annelies en anderen ben ik vanaf het begin (meer dan 20 jaar geleden) betrokken bij het ontstaan van de Nederlandse werkgroep van CPT.

“Martin Luther King zei: “Wij hebben de technieken van Gandhi en de Geest van Christus gebruikt.”
CPT gebruikt dezelfde formule om mensenrechten wereldwijd aam de kaak te stellen door samen te werken met lokale organisaties in conflictgebieden.
Uit persoonlijke ervaring op Lesbos kan ik zeggen dat CPT deze woorden daar echt in de praktijk brengt door hun werk met vluchtelingen.”

Hanna Rosa Harriette Molly

Hanna werkt als international consultant in Brussel met de onderwerpen; asielzaken, immigratie, opbouw van internationale vrede en veiligheid en de ondersteuning van instituties op die vlakken. Dit werk kan zijn doen door haar academische vorming te combineren met gedegen praktische ervaringen opgedaan in de private sector en met internationale overheden.
Op dit moment is zij werkzaam als;
– Senior International Consultant bij European Institutions in Brussel
– Bestuurslid bij Peace Brigades International
– Lid van het platform voor internationale samenwerking met betrekking tot ongedocumenteerde migranten (PICUM)

 “Christian Peacemaker Teams is een noodzaak voor elke christen die bewogen is over zijn / haar medemens. CPT krijgt door hun geweldige inzet grotere impact omdat landen steeds weer geconfronteerd worden met Internationaal geweld dat bijna onhoudbaar is.
Als lid van het Comite van Aanbeveling wil ik graag meewerken om Christian Peacemakers Teams een grotere internationale bekendheid te geven en aan het ontwikkelen van een nieuw paradigma over geweldloosheid en religie.”

Kees Nieuwerth


• Lid van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) in Nederland
• Actief in de oecumenische beweging: deelnemer aan de internationale oecumenische vredesconsultatie van Wereldraad van Kerken (WCC) in Kingston, de Assemblee van de WCC in Busan, het Centraal Comité van de WCC in Trondheim, voorzitter Werkgroep voor Economische en Ecologische Gerechtigheid van de Europese Raad van Kerken (CEC), vicevoorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.
• Actief in de internationale vredesbeweging: bestuurslid van de Europese oecumenische vredesbeweging Church and Peace, bestuurslid van Women Peacemakers Programme, lid van Kerk en Vrede (NL), Pugwash NL en IFOR.
• Werkte in Kenia, Nigeria en Mali als ontwikkelingswerker, werkte in Nederland en België als planoloog/ecoloog in overheidsdienst.

“Ik zou graag zien dat de Verenigde Naties een civiele vredesdienst zou starten geïnspireerd op ervaringen van Christian Peacemaker Teams en PBI, in plaats van de huidige op militair ingrijpen gestoelde interventie-aanpak.”

Facebook icon Twitter icon