DelegatiesDelegaties zijn de beste manier om het werk van CPT en de gemeenschappen met wie zij werkt te leren kennen.

Met Christian Peacemaker Teams kan je aan een delegatie deelnemen, die een CPT Team in een crisisgebied bezoekt. Een delegatie duurt 7 tot 14 dagen. De delegatie koppelt gemeenschappen die geweld ervaren met betrokken individuen, kerken en groepen. Delegaties bieden deelnemers een ervaring uit de eerste hand met de werkwijze van CPT om de weg naar vrede te gaan vanuit de transformerende kracht van evangelische geweldloosheid.

Delegaties staan open voor alle geïnteresseerden en vereisen geen specifieke kennis van geweldloosheid. Je hoeft jezelf niet te identificeren als Christen of anderszins religieus om deel te nemen aan een CPT-delegatie.

Kosten
CPT-Nederland moedigt zoveel mogelijk mensen aan om deel te nemen aan een delegatie. Dit is ook de reden dat wij zullen zorgdragen voor de reiskosten. De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemer (afhankelijk van het te bezoeken team en de koers van de US Dollar € 900 – € 1600). Deze kosten dekken overnachtingen, lokaal vervoer, honoraria voor sprekers en rondleidingen, en twee tot drie maaltijden per dag. De deelnemer wordt gevraagd om deze te dekken door zelf in het eigen netwerk sponsors te vinden. De verbinding met het eigen netwerk is een belangrijk deel van het werken aan vrede. Doordat sponsoren een investering hebben gedaan in een vredesreis zullen zij ook meer interesse hebben in de verhalen waar je mee terugkomt.

Delegatieleden streven naar:
• Begrip van het conflict door middel van bezoeken met lokale leiders , leden van de gemeenschap , kerk en mensenrechtenactivisten , wetgevers en ambtenaren
• Stimuleer individuen en gemeenschappen die geweld ervaren
•Aan de kaak stellen van mensenrechten schendingen
• Het bevorderen van actieve geweldloosheid als middel om geschillen te beslechten
• Ondersteuning van de beweging naar geweldloze sociale verandering door te luisteren , openbare getuigenis , gebed, wakes en dialoog
• Vermindering van geweld door middel van een internationale aanwezigheid in de getroffen gemeenschappen / gebieden
• Het verbinden van eigen kerken en gemeenschappen met het werk van geweldloosheid

CPT zoekt personen met:
• Interesse in en / of ervaring in het internationale mensenrechtenwerk
• Inzet voor en / of ervaring met geweldloze actie
• Inzet voor het ongedaan maken van racisme
• Bereidheid om deel te nemen in openbare getuigenis, demonstraties, gebed en wakes
• Bereidheid om deel te nemen in de dagelijkse perioden meditatieve momenten van het team
• Fysiek uithoudingsvermogen voor lange dagen. Sommige fysieke ontberingen zijn betrokken bij de meeste delegaties.

Deelnemers moeten bereid zijn om:
– Zich voor te bereiden op de reis door zich in te lezen in de omstandigheden in de regio
– In het eigen netwerk geld in te zamelen om de deelnamekosten te dekken
– 7 tot 14 dagen met CPT team en lokale partners door te brengen
– Bij terugkeer hun ervaringen in plaatselijke gemeenten, groepen en media te delen
– Tijdens de delegatie een weblog bij te houden over de ervaringen.

Heb je interesse of vragen over het deelnemen aan een delegatie? Neem contact met ons op! We helpen je graag.

Facebook icon Twitter icon