CPT SteungemeentenOok gemeenten kunnen het werk van CPT in Nederland steunen. Dit kunnen zij doen door steungemeente te worden. Een dergelijke verbinding wordt na goedvinden van de ledenvergadering aangegaan voor minstens twee jaar en houdt het volgende in;

CPT levert;
– Jaarlijks invulling van een thema-avond over het vredeswerk van CPT;
– 3 maal per jaar een artikel voor het kerkblad
– Tekst voor de website van de gemeente waarmee naar CPT verwezen kan worden
– Promotiemateriaal voor op de leestafel

Steungemeenten verbinden zich gedurende minstens twee jaar om:
– Jaarlijks minstens tweemaal voor CPT te collecteren;
– Jaarlijks 1 thema-avond over CPT te organiseren
– De door CPT aangeleverde stukken in het gemeenteblad te publiceren
– Het zijn van steungemeente op haar website te vermelden met verwijzing naar deze website

Bovenstaande is een standaardvoorbeeld van een dergelijke overeenkomst. Mocht uw gemeente andere wensen hebben voor de invulling, dan gaan wij daarover graag het gesprek aan. Voor meer informatie over het worden van steungemeente kan u contact met ons opnemen.

Lijst huidige steungemeenten
Arnhem 1-4-2017 tot 1-4-2019
 Krommenie onbepaalde tijd

 Zwolle 2018-2019

Facebook icon Twitter icon