Hoofdkantoor / NetwerkHoofdkantoor
CPT in Nederland staat niet op zichzelf. Wij zijn slechts een klein onderdeel van een internationale organisatie. Het hoofdkantoor van CPT staat in Chicago (USA). Vanuit daar wordt het centrale werk gedaan. Hierbij kan je denken aan de organisatie van delegaties, fondsenwerving en het organiseren en (meestal) huisvesten van de training van nieuwe CPT’ers. Uiteraard werken wij nauw samen met het hoofdkantoor om te zorgen dat alle nieuws ook in Nederland terecht komt.

Netwerk
Door de aaneenschakeling van vele delegaties en trainingen is er een groot wereldwijd netwerk van CPT’ers ontstaan. Het werk van CPT komt daardoor lang niet alleen naar voren in de huidige teams, maar ook door wereldwijde acties van individuen, het bestaan van lokale teams, en het verband van CPT-ers in Europa, die het voor elkaar gekregen hebben om een heel nieuw team in het leven te roepen!
Deze lokale groepen houden zich naast de ondersteuning van de internationale organisatie bezig met conflict en onderdrukking in hun directe omgeving. Wel zijn er verbindingen tussen de verschillende acties te zien. Bijvoorbeeld tussen de Borderlands groep in de VS die zich net als het Europese project op Lesbos inzet voor compassievolle opvang van vluchtelingen en daarmee een geweldloos alternatief biedt voor het door overheden gevoerde immigratiebeleid. Aansluiting bij een lokale groep is dus de manier om in je eigen omgeving te werken aan transformatie van onderdrukking!

Facebook icon Twitter icon