ANBI-informatie • Statutaire naam: Christian Peacemaker Teams – Nederland
 • KvK-nummer: 71638695
 • RSIN: 858792655
 • Postadres: Schamel 1, 6852 DT Huissen
 • E-mailadres: info@cpt-nl.org
 • Doelstelling: Het bevorderen van een geweldloze samenleving door transformatie van geweld in Nederland en in conflictgebieden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 • Beleidsplan:
 • Bestuur:
  • Voorzitter: A.L. Koopmans-Klinefelter
  • Penningmeester: R.M. Meihuizen
  • Secretaris: N.J. Cuperus
 • Beloningsbeleid: De coördinator is parttime in dienst voor 0,2 FTE. De functies van de bestuurders worden onbezoldigd uitgevoerd. Wel ontvangen bestuurders een vergoeding voor in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, conform art. 4.6 van de statuten
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:

Facebook icon Twitter icon