lesbos

Persbericht: Red de menselijke waardigheid, red PIKPA en Kara Tepe

5 Oct 2020

Meer dan 160 internationale en Griekse organisaties, academici en andere groepen uit heel Europa sporen de Griekse autoriteiten aan om de beslissing de menswaardige opvanglocaties voor migranten op Lesbos te sluiten, terug te draaien. Athene, 30 september 2020 – Wij, de ondergetekenden, roepen minister Notis Mitarakis van Migratie en Asiel en de lokale overheid van […]

Lesbos – Moria is afgebrand. De misdaden tegen migranten gaan door.

28 Sep 2020

Geschreven door het AMS- team op 10 september 2020 In de loop van de twee nachten van 8 en 9 september brandde het kamp Moria tot de grond toe af. Dit symbool van de Europese grenspolitiek van afschrikking deed zich voor als een ‘opvangcentrum’ maar de brand die de gevangenen op de vlucht deed slaan, […]

Lesbos: Het mes was niet het enige moordwapen

28 Sep 2020

Laat in de avond van 5 juli 2020 werd Karamoko Namori, een 19-jarige man uit Ivoorkust, vermoord in het kamp Moria. De omstandigheden rond zijn dood roepen serieuze vragen op over de prioriteiten van de politie en de weigering van agenten om het leven van mensen in het kamp te beschermen. Het leven van Karamoko […]

Moria Brandt – Europa neem je verantwoordelijkheid

9 Sep 2020

Na jarenlange waarschuwingen van allerlei instanties, waaronder ons team Aegean Migrant Solidarity, heeft zich een ramp voltrokken op Lesbos. het jarenlang door overbevolking, en recent door Covid-19 geteisterde kamp Moria is grotendeels verwoest door brand. Een ramp weliswaar, met verschrikkelijke gevolgen, maar de vraag was niet of, maar wanneer het finaal mis zou gaan in […]

Op het onderste dek – rassensegregatie in Mytilene

17 Aug 2020

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen in 1948, stelt dat iedereen “recht heeft op alle rechten en vrijheden die in deze Verklaring zijn vastgelegd, zonder enig onderscheid van welke aard dan ook”. Tegelijkertijd stelt de VN: “De Verenigde Staten en Zuid Afrika hebben in het verleden systemen van rassensegregatie gebruikt. Hoewel […]

Lesbos – Necropolitieke grenzen: Wie mag blijven leven?

29 Jul 2020

Wat is de betekenis van leven op een grens eiland en hoeveel heeft dit aan betekenis gewonnen tijdens de quarantaineperiode? Het begin van 2020 was al moeilijk voor het eiland Lesbos. Toen de omstandigheden in het kamp Moria uit de hand liepen, werden barrières tussen eilandbewoners, migranten en solidariteitsactivisten moeilijk te overwinnen. De migranten organiseerden […]

Solidariteit ten tijde van het Coronavirus

31 Mar 2020

Beste lezers/ geïnteresseerden in het werk van CPT, Gedurende de afgelopen weken hebben al onze teams en partners in Palestina, Colombia, Koerdistan, Noord-Amerika en Lesbos de verwoestende effecten van de snelle verspreiding van het coronavirus ondervonden. Regeringen van de betrokken landen hebben maatregelen genomen als quarantaine, zelf-isolatie, avondklokken en lockdown om het virus in te […]

Het recht op demonstratie op Lesbos

31 Mar 2020

In januari en februari was er een toename in migrantenprotesten. De eisen – het recht op een waardig leven en een einde aan de deportaties – laten een verandering zien in het karakter van de migrantenstrijd. De demonstraties van de afgelopen jaren waren gericht op het recht om door te reizen naar het vasteland van […]

Persbericht: Over mensen sluit je geen deals

17 Mar 2020

Het lijkt wel weer 2015, gammele bootjes vol migranten meren aan op de Griekse eilanden, grote groepen mensen zijn gevangen tussen de grens van Turkije en Griekenland. In niemandsland. Maar deze mensen komen niet uit het niets. De huidige situatie is een direct gevolg van buitenlandse politiek van de EU en met name de Turkije-deal […]

Lesbos – naamsverandering van het team en falend asielsysteem

31 Jan 2020

Christian Peacemaker Teams – Lesbos heeft haar naam gewijzigd in Aegean Migrant Solidarity (Solidariteit met Egeïsche migranten). Dit geeft duidelijke aan waar het werk van dit programma plaats vindt. Dat beperkt zich niet alleen tot Lesbos, maar vindt ook plaats op Chios, in Athene en aan de Turkse westkust. De nieuwe naam dekt die lading […]