1492 Land Back Lane

Actie: Ondersteun de landverdedigers op 1492 Land Back Lane

28 Sep 2020

Schrijf naar de Canadese premier Justin Trudeau en eis dat hij de soevereine rechten van de volken van de Six Nations eerbiedigt en respecteert. De landverdedigers van de Six Nations (Zes Naties) van 1492 Land Back Lane komen opnieuw samen om een ander ontwikkelingsproject tegen te houden – ‘Mackenzie Meadows’ op de grens van Caledonia […]