PALESTINA: De betekenis van begeleiding

16/11/20

Door het CPT al-Khalil/Hebron-team 

Begeleiding is een van de vele manieren waarop we met onze partners werken. Of het nu gaat om meelopen met kinderen die naar school gaan of het aanwezig zijn tijdens de olijfoogst, begeleiding dient om de stem van de gemeenschap te versterken, collectieve onderdrukking te documenteren en een gevoel van veiligheid te geven aan sommige leden van de gemeenschap.

Mohammed, een van onze partners, definieerde begeleiding in een gesprek als “een concrete manier om de Palestijnse gemeenschap een gevoel van veiligheid bieden in het kader van de Israëlische bezetting van de westelijke Jordaanoever. Wanneer begeleiders naast een meisje staan wanneer onderweg naar school een soldaat het geweer in de aanslag houdt of een kolonist probeert haar lastig te vallen, betekent dat voor dat kleine meisje een heleboel. Het betekent dat iemand zich niet alleen bekommert om de fysieke veiligheid van één meisje, maar dat deze persoon het ook in zich heeft om op te staan en machthebbers de waarheid te zeggen. Voor de gewone Palestijnse bevolking, vooral degenen in de frontlinies die dagelijks geconfronteerd worden met soldaten en kolonisten, betekent begeleiding dat zij een stem hebben in de wereld. Ik heb in de loop der jaren veel begeleidingsteams zien komen en gaan. De Palestijnen aan de frontlinie dringen er op aan dat de begeleiders één consequente boodschap mee terug nemen: de stem zijn van hen in de frontlinie. De behoefte aan begeleiders is in 2020 drastisch toegenomen. Door de Covid-19-gerelateerde beperkingen werden internationale waarnemers en begeleiders gedwongen uit Hebron te vertrekken, waardoor Israëlische bezettingstroepen en kolonisten ruimschoots de gelegenheid kregen om onomkeerbare veranderingen in het gebied door te voeren die voor het voetlicht gebracht moeten worden. Ook staat op de westelijke Jordaanoever het schooljaar op het punt te beginnen en zijn internationale begeleiders hard nodig om onze stem te laten horen.”

Basel, een van onze partners uit Al-Tuwani, sprak met CPT over het belang van het collectief documenteren van mensenrechtenschendingen. “Het is belangrijk dat internationale activisten de Palestijnen in het veld begeleiden om de overtredingen tegen de Palestijnen door het Israëlische leger of de Israëlische kolonisten te documenteren. Deze documentatie is essentieel; ten eerste om de waarheid te verspreiden over wat er in de bezette Palestijnse gebieden gebeurt, en ten tweede als bewijs voor de Israëlische rechtbanken. De rechtbank gelooft meestal de Israëlische kolonist of de Israëlische soldaat en veroordeelt de Palestijn, maar video- en fotodocumentatie van activisten geldt als bewijs voor de rechtbank en de rechtbank kan het bewijs niet ontkennen.”

Basel noemde ook hoe begeleiding kleine gedragsveranderingen in de bezettingsmacht teweeg kan brengen. “Begeleiding geeft de Palestijnen een zekere mate van veiligheid, of de Palestijnen nu een herder is, een scholier of iemand die de controleposten passeert. We hebben gemerkt dat als er activisten aanwezig zijn, het gedrag van de Israëlische autoriteiten ten opzichte van de Palestijnen soms verandert uit angst dat ze gefilmd en ontmaskerd worden. Bovendien wil Israël internationaal graag gezien worden als een staat die de wet respecteert en niet als een staat die bezet. De Israëlische bezettingsnacht en de bijbehorende kolonisten vallen vaak Palestijnen en de activisten die hen vergezellen aan. In feite heeft Israël verschillende internationale begeleiders die solidair naar Palestina kwamen gedood en de Israëlische autoriteiten hebben andere begeleiders verhinderd om terug te keren naar Palestina vanwege dit begeleidingswerk. Deze praktijken wijzen op het belang van de aanwezigheid van activisten in de regio.
Er zijn veel scholieren die moeten worden begeleid door activisten en veel herders kunnen niet ver het veld in gaan omdat er geen activisten zijn. We hopen dat er een einde komt aan de coronapandemie en dat de activisten terug kunnen keren naar Palestina omdat wij hen en hun werk missen.”

We kunnen concluderen dat de begeleiding een van de basisonderdelen van het werk van CPT vormt. Het is een onderdeel dat moeilijk te meten is, maar dat wordt gevoed door de relaties die ontstaan door samen te werken. Door de gemeenschap het voortouw te laten nemen bij de begeleiding, kunnen we de Palestijnse stemmen het beste versterken en een hulpmiddel bieden om toe te werken naar de grote maar langzame veranderingen die we allemaal hopen te zien.Tags: , ,

Facebook icon Twitter icon

Inschrijven nieuwsbrief

Reacties

Geef een reactie