Lesbos in de 40-dagentijd: Het kruis als symbool van uitsluiting

17/05/19
Op de foto: het als monument van uitsluiting geplaatste kruis.

Houdt in uw hart allen wie de toegang tot de mooiste plaatsen rondom Mytilini wordt ontzegd, vanwege hen die een Christelijk symbool van hoop tot wapen en uitdrukking van nationalisme hebben gemaakt.

 Houdt ook in gedachten allen die bevrijding, acceptatie en liefde vieren.

Voor vele Christenen is het kruis een symbool van redding en hoop. Tijdens pasen staat het in het middelpunt van de belangstelling. De 40-dagentijd die daar de voorbereiding van is staat in het teken van gebed, boetedoening, ontzegging, omzien naar anderen en het eigenbelang op de laatste plaats zetten.

Vlak voor de vastentijd heeft een afsplitsing van de Christelijke gemeenschap op Lesbos een groot kruis opgericht aan de oostkust, de zijde van het eiland die uitkijkt over Turkije. Deze gemeenschap heeft haar geloof tot politiek wapen gemaakt en gebruikt het symbool van dat geloof om migranten te weren. Het kruis geeft aan dat in Griekenland geen plaats is voor migranten. Het is een ode aan angst, woede en nationalisme.

Dit monument blijft verstoken van liefde, verbinding en compassie. Het is triest om te zien. Deze groep heeft de oostkust voor zichzelf opgeëist en patrouilleert daar om anderen het recht tot toegang te ontzeggen. Ook hen die geloven in inclusiviteit worden niet toegelaten, uit angst dat dit ‘monument’ wordt neergehaald.

Tags: ,

Facebook icon Twitter icon

Inschrijven nieuwsbrief

Reacties

Geef een reactie