Koerdistan – Hear us now stop de bombardementen

31/03/20

De volgende verklaring werd geschreven door familieleden van de slachtoffers van de grensoverschrijdende Turkse en Iraanse bombardementen. Ze vragen je om samen met hen een einde te maken aan het geweld:

Wij roepen op tot een onmiddellijke stopzetting van de Turkse en Iraanse bombardementen in Iraaks Koerdistan. We vragen de Iraakse en Koerdische regionale regering (KRG) ook om samen met de door deze bombardementen getroffen burgers een route voor de toekomst uit te stippelen.

Al meer dan dertig jaar ontwrichten Turkse en Iraanse bombardementen het leven van burgers in Iraaks Koerdistan. Overal in de grensgebieden leven mensen met de dagelijkse angst voor bombardementen en veel kinderen hebben een blijvend trauma opgelopen. Alleen al in het onderdistrict Sidakan zijn er het afgelopen jaar meer dan 350 bombardementen geweest. 

De bombardementen hebben veel burgers gedood, waaronder kinderen.

 • Op 30 juni 2018 bestookte het Turkse leger families die in de buurt van het dorp Halania aan het oogsten waren, met een mortieraanval. Deze aanval werd op klaarlichte dag gelanceerd vanaf een Turkse basis en doodde de 19-jarige Dunya Rasheed. (CPT 2018)

In 2019 was er een toename van aanvallen op burgervoertuigen.

 • Op 27 juni 2019 vuurde het Turkse leger een of meer raketten af op een burgervoertuig in de buurt van het dorp Bard-Kuran in het onderdistrict Sangasar. Door de luchtaanvallen kwamen Abdullah Aali en zijn twee kinderen om en raakten nog eens vijf familieleden zwaar gewond. (CPT, Aug. 2019)

Jaar op jaar wordt landbouwgrond in brand gestoken. 

 • Veel gebieden kunnen niet langer worden gebruikt en de grond is vervuild.
 • Het verlies aan landbouw- en weidegrond heeft zijn weerslag op de plaatselijke boeren en de hele economie van Iraaks Koerdistan.

Honderden dorpen en uitgestrekte met landbouw- en veeteeltgebieden zijn ‘verboden gebieden’ geworden.

 • In het district Amedi zijn ten minste 105 dorpen verlaten (K24, juli 2019).
 • In het dorp Chame Rabatke in de regio Nahla, is sinds november 2018 meer dan 70% van de gezinnen ontheemd geraakt (CPT, Aug 2019).
 • Sinds maart lijkt het erop, dat de Turkse strijdkrachten ten minste 15 km verder Noord-Irak te zijn ingetrokken, waarbij ze meerdere voorposten hebben opgezet, onder meer op het platteland van de provincies Dohuk en Erbil die onder de regionale regering van Koerdistan (KRG) vallen. (Human Rights Watch, Sept. 2018)

Buitenlandse militaire bases en gewapende groepen in de buurt van dorpen brengen conflicten dicht bij de burgerbevolking. 

 • In het district Zakho kwam de PKK in conflict met het Turkse leger dat op een basis in de buurt van Bagova was gestationeerd. In reactie daarop bombardeerde het Turkse leger het gebied. Er raakten dorpelingen gewond en huizen werden beschadigd. 7 juni 2019 (CPT, juli 2019)
 • In sommige gebieden zijn de Turkse strijdkrachten tot wel 30 kilometer ver de regio binnengetrokken. (K24, August 2019)
 • De Iraakse president Barham Salih heeft tijdens een bezoek aan Turkije op 29 mei benadrukt dat de soevereiniteit van Irak behouden moet blijven, waarbij hij de eenzijdige militaire acties van Turkije heeft veroordeeld (Rudaw, juni 2019).
 • Gewapende troepen in woonwijken zorgen voor een verhoogd risico voor de lokale gemeenschappen. 

Gezinnen hebben grote verliezen geleden.

 • Er is op het ogenblik geen regeling voor compensatie of passende financiering voor medische behandelingen.
 • De Turkse autoriteiten zouden de slachtoffers van elke onrechtmatige aanval schadeloos moeten stellen en alle mogelijke maatregelen moeten nemen om het aantal burgerslachtoffers tot een minimum te beperken. Irak en de KRG moeten ook aandringen op Turkse onderzoeken en compensatie in het geval van onrechtmatige aanvallen. (Human Rights Watch, Sept. 2018)
 • Op overlijdensaktes staan onjuiste doodsoorzaken vermeld, zoals ‘hartaanval’.

Wij vragen dat:

1) Er onmiddellijk een einde komt aan de Turkse en Iraanse bombardementen.

2) Alle gewapende groepen en buitenlandse militairen zich terugtrekken uit de dorpsgebieden.

3) Parlementsleden de kwestie van de bombardementen aan de orde stellen in de zittingen van het Iraakse en het Koerdische Regionale (KRG) Parlement.

4) De dood en de verliezen van burgers worden onderzocht en dat de getroffen families schadeloos worden gesteld.

5) Degenen die door de bombardementen zijn gedood, worden erkend als martelaren en de juiste doodsoorzaak op de overlijdensakten wordt vermeld.

6) Iraakse en KRG-regeringsambtenaren de getroffenen ontmoeten om deze kwestie te bespreken en wegen voor de toekomst uit te stippelen.

Doe mee aan de fotocampagne

#HearUsNowStopTheBombing

Schrijf een spandoek of poster waarin u oproept om een einde te maken aan de grensoverschrijdende Turkse en Iraanse bombardementen in Iraaks Koerdistan en post het op uw sociale media met de hashtags

#HearUsNowStopTheBombing #KRG #Iraq

Stuur een e-mail naar de regionale regeringsvertegenwoordiger van Koerdistan bij u in de buurt;

Al meer dan 30 jaar bombarderen en beschieten Turkije en Iran grensdorpen in Iraaks Koerdistan.

Via de Hear Us Now-campagne roepen mensen die door deze bombardementen ontheemd zijn geraakt, zijn gedood en hebben geleden, de Koerdische regionale regering (KRG) op om compensatie, bescherming en steun te bieden.

Wij vragen u om deel te nemen aan deze campagne door te schrijven naar het kantoor van de KRG-vertegenwoordiging in uw buurt, hen te informeren over de bombardementen en hun te vragen actie te ondernemen in deze kwestie.

Kopieer dit het volgende bericht in uw e-mail en verstuur het naar een van de onderstaande adressen of maak zelf een bericht in uw eigen taal.

Dank u wel!

Geachte heer of mevrouw,

Ik schrijf u omdat ik me zorgen maak over de manier waarop Turkse bombardementen en Iraanse mortierbeschietingen burgers in Iraaks Koerdistan treffen. Er vallen doden en gewonden, huizen en landbouwgronden worden verwoest, duizenden mensen zijn uit hun dorpen verdreven.

 Uit solidariteit met de families die bij de bombardementen iemand hebben verloren, vraag ik u om druk uit te oefenen op de regering van de KRG om:

 • Stappen te ondernemen om de burgers in de gebombardeerde gebieden te beschermen.
 • De families waarvan leden zijn gedood en/of gewond te compenseren.
 • De families zelf te ontmoeten om te horen wat hun zorgen zijn en welke steun ze nodig hebben.

(Voor meer informatie: www.cptik.org)

Met vriendelijke groet,

Uw naam

Stuur alstublieft een CC van uw e-mail naar ons: cptiraq@cpt.org

Tags: , , ,

Facebook icon Twitter icon

Inschrijven nieuwsbrief

Reacties

Geef een reactie