Vriendenmiddag Tent of Nations

09/02/19
Grote Kerk, Driebergen

Daoud Nassar van Tent of Nations in Nederland
Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Deze familie leeft en werkt onder moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van landonteigening door de Israëlische autoriteiten. Desondanks zet Daoud Nassar zich met zijn familie op een geweldloze en creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Daoud Nassar is aanwezig bij de Vriendenmiddag Tent of Nations waar hij zal vertellen over uitdagingen, bedreigingen, volhouden en geweldloos verzet. Het wordt een inspirerende en dynamische middag met veel workshops, ontmoeting, muziek en Palestijnse hapjes. De Vriendenmiddag vindt plaats in de Grote Kerk in Driebergen op zaterdagmiddag 9 februari 2019 van 13.30 – 17.15 uur. Meer info op www.tentofnations.nl, aanmelding via tentofnationsnl@gmail.com Van harte welkom!

Overzicht themagroepen, twee rondes
(bij aankomst, tussen 13.15 – 14.00 uur, kun je twee themagroepen uitkiezen)

Eerste ronde, 15.30 – 16.15 uur

1. In gesprek met Daoud Nassar van Tent of Nations (Engelstalig)
Heb je concrete vragen aan Daoud? Informatie, verdiepend, reflecterend? Welkom om samen met anderen met Daoud in gesprek te gaan.

2. De Nederlandse politiek en de diverse standpunten t.a.v. Israël / Palestina. Een overzicht. 
Wat zijn de standpunten, beleidsvisies en gedragingen van de diverse politieke partijen in Nederland ten aanzien van Israël / Palestina? Waardoor laten zij zich beïnvloeden? Welke keuzes en standpunten heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Hoe verhoudt zich dit tot andere (Europese) landen? (Jan Keulen / Gerard Jonkman)

3. The Holy Road – interactieve webdocumentaire
Route 60 begint in Beer Sheva in Zuid-Israël en voert dwars door bezet gebied naar Nazareth. Deze interactieve (Engelstalige) documentaire laat je ervaren wat de bezetting inhoudt. Reis mee langs checkpoints en wachttorens, vluchtelingenkampen en nederzettingen. Bekijk en lees de verhalen van joodse kolonisten en Palestijnen, van jong tot oud, die langs deze 200 kilometer lange weg wonen. (Derk Walters)

4. Dromen van een ander Israël 
Kan dat, vóór Israël, en vóór Palestina zijn? Hoe zit het met machtsongelijkheid binnen het ‘conflict’? Kunnen we niet beter spreken van bezetting? Wat betekent het als wij vanuit de internationale rechtsorde en de universele mensenrechten naar de situatie in Israël / Palestina kijken? (Jaap Hamburger)

5. Moderne Palestijnse literatuur
Literaire verhalen helpen om inzicht te krijgen in het leven van andere mensen in andere culturen. We bespreken hoe literatuur een rol speelt bij de identiteitsvorming van Palestijnen en welke plaats veerkracht en verbeelding hierin hebben. Daarnaast een introductie van een paar moderne Palestijnse auteurs: Suad Amiry, Susan Abulhawa en Ahmed Masoud. (Marianne Dagevos)

6. Vrouwen in Palestina 
In 2005 opende Tent of Nations een centrum voor vrouwen in het buurdorp Nahalin. Jihan Nassar (de echtgenote van Daoud Nassar) werkt hier met een groep jonge moslimvrouwen. Hoe ziet het leven van deze jonge vrouwen eruit? Voor welke uitdagingen zien zij zich geplaatst? Hoe helpt dit project hen om verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen omgeving en tegelijk zichzelf te ontwikkelen? (Gabriela Spraakman & Krie van Sweevelt)

7. Palestijnse hapjes maken
Met elkaar maken we een groot aantal overheerlijke Palestijnse borrelhapjes, die we na afloop serveren aan de deelnemers van de Vriendenmiddag. (Zahia Amad)

Tweede ronde, 16.30 – 17.15 uur

1. In gesprek met Daoud Nassar van Tent of Nations (Engelstalig)
Heb je concrete vragen aan Daoud? Informatie, verdiepend, reflecterend? Welkom om samen met anderen met Daoud in gesprek te gaan.

2. Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël? 
De Protestantse Kerk in Nederland (de PKN) zegt in haar kerkorde dat ze ‘onopgeefbaar verbonden is met het volk Israël’. Die formulering zorgt voor verwarring. Gaat het om het joodse volk, gaat het om de staat Israël of allebei? Hoe zit het dan met het Palestijnse volk? Zijn niet alle mensen, of het nu om Jood of Israëli gaat, geschapen naar Gods beeld? Hoe voer je dit gesprek – kritisch èn verbindend – binnen jouw plaatselijke geloofsgemeenschap met mensen die zich exclusief verbonden weten het ‘volk Israël’?  (Bram Grandia)

3. Vrijwilligers bij Tent of Nations – ervaringen uit de praktijk 
Steeds meer Nederlandse vrijwilligers zetten zich actief in bij Tent of Nations. Jong en oud, voor kortere of langere tijd. Het werk op het land is oneindig, en de aanwezigheid van buitenlanders biedt het land bescherming. Wat doet deze ervaring met vrijwilligers? Hoe werkt het in de praktijk? Hoe word je vrijwilliger? (Maud te Slaa, Martin Kemperman, Boaz Boom)

4. Spiritualiteit en verzet bij Martin Luther King
“De opdracht om de vijand lief te hebben is allesbehalve een vroom ideaal van een utopische dromer; het is een absolute noodzaak als we willen overleven.” Woorden uit een preek van Martin Luther King jr, dominee en politieke voorman in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Net als de familie Nassar wist King waar hij het over had toen hij preekte over het liefhebben van je vijanden. We lezen delen uit deze preek en gaan erover in gesprek, waarbij we ook de vertaalslag proberen te maken naar onze eigen context.  (Margriet Zwart-Westers)

5. Geweldloze communicatie
Het motto van Tent of Nations is ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. Marshall Rosenberg heeft een model ontwikkeld waarmee communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend verloopt. Kunnen we op zo’n manier communiceren dat we helder zijn, direct, en met respect voor beide partijen? Wat zijn de uitdagingen en de valkuilen, juist ook als er sprake is van grote machtsongelijkheid? Wat kunnen wij hiervan leren voor onze persoonlijke situatie?  (Door-Elske Cazemier)

6. Israël zegt geen sorry meer 
Israël beroept zich graag op zijn rechtsstaat en zijn democratie. Maar waarom druisen de handelingen van de beleidsbepalers dan zo tegen deze waarden in? Steeds meer druk wordt uitgeoefend op critice van het Israëlische beleid door de autoriteiten. Maar waar brengt dit Israël naartoe? (Derk Walters)

7. Dabkah Dance – samen in beweging
Dabkah is een populaire volksdans uit het Midden-Oosten en staat bekend om zijn energieke voetenspel waarmee al ‘stampend’ figuren worden gemaakt. Samen dansen we deze intensieve, vrolijke dansvorm waarin gratie, dynamiek en zeer levendige muziek wordt gecombineerd.  Niet moeilijk, vooral vrolijk en leuk! (Dabkah Groep My Identity)

Facebook icon Twitter icon

Inschrijven nieuwsbrief

Reacties

Geef een reactie